Pendidikan Malaysia Perlukan Acuan Sendiri

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)

Oleh: Nurkhizan bt Yusof, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia

Falsafah pendidikan negara digubal untuk menghasilkan rakyat Malaysia yang mempunyai idealisme dan cita-cita melalui sistem pendidikan yang berdasarkan acuan yang kita mahukan selain dari mengikut keperluan rakyat. Penggubalan Falsafah Pendidikan Negara berdasarkan perkara-perkara seperti Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan JK Kabnet 1974, Laporan JK Kabinet 1979, Rukunegara, Prinsip-prinsip pendidikan, Matlamat pendidikan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Mengikut Perakuan 191, Laporan Jawatan Kabinet, 1979 menegaskan bahawa:

” Pendidikan di negara ini adalah untuk mencapai perkembangan murid yang menyeluruh, iaitu perkembangan yang meliputi aspek kognitif atau intelek, jasmani, sosial, emosi, sikap dan nilai-nilai etika pada murid-murid dan generasi akan datang. “

Kemudian, dasar pendidikan dikaji semula maka Falsafah Pendidkan Negara 1988 digantikan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1996 iaitu:

“ Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. “

Sejarah pendidikan Malaysia kebanyakkannya berdasarkan dari dasar-dasar penjajah atau teori barat yang pernah menakluki Malaysia yang dikenali sebagai Malaya suatu ketika dahulu. Pendidikan yang berasaskan falsafah pendidikan barat sebenarnya hanya bertujuan untuk memberikan pendidikan yang paling asas kepada Malaya. Ilmu yang diberikan hanyalah sekadar untuk memenuhi tuntutan rakyat Malaya supaya mereka juga dididik. Malangnya, budaya berfikir dan mengasah minda tidak sama sekali diterapkan. Sehingga kini ia bukanlah menjadi saluran utama untuk mendidik jiwa masyarakat kearah pembentukkan budaya berfikir yang membolehkan mereka belajar untuk berfikir di luar kotak.

Sejujurnya, pendidikan yang ada di Malaysia dilihat memerlukan transformasi yang membolehkan Malaysia bersedia kearah perubahan globalisasi. Kita tidak seharusnya meletakkan pendidikan sebagai satu cabang yang kurang penting dalam mencorakkan suasana dan pembangunan negara. Malah, pendidikan merupakan satu teras yang perlu difokuskan supaya kita berjaya membentuk sebuah masyarakat yang maju dari aspek pemikirannya. Apabila pemikiran telah maju dan bergerak seiringan dengan pembangunan fizikal, rohani, emosi dan intelektual maka, ini barulah dikatakan sebagai kesepaduan pendidikan yang perlu dimulakan diperingkat bawah lagi.

Setelah 50 tahun merdeka, adakah relevan lagi kita terus menggunakan falsafah dan asas pendidikan penjajah walaupun sebenarnya kita telah ada satu falsafah pendidikan yang memiliki kesepaduan ilmu dari aspek yang pening seperti jasmani, rohani, emosi dan intelektual seperti dalam Falsafah Pendidikan Negara. Namun, apabila ia dalam tahap pelaksanaan, ia hanya melibatkan intelektual semata-mata dan tidak pun mempunyai elemen lain yang boleh membentuk akhlak dan peribadi muslim dalam diri pelajar. Oleh itu, kesepaduan ilmu seperti yang telah digarapkan di dalam falsafah pendidikan negara tidak mampu sampai ke dalam diri masyarakat sekarang.

Sudah separuh abad, adakah kita masih perlukan acuan yang dicedok dari barat untuk mencorak anak bangsa kita? Kita mahukan bangsa Malaysia, satu Malaysia tetapi adakah acuan yang kita berikan kepada masyarakat akan membangunkan mereka? Kita sudah ada identiti, kita sudah pandai berdikari dalam menguruskan negara, namun apa yang kita perlukan bukanlah ukuran intelektual semata-mata dalam pendidikan negara kita tetapi, segala aspek kita perlu dididik masyarakat supaya bukan sahaja menjadi intelektual, tetapi aplikasi ilmu dan disiplin yang dilahirkan dari akhlak yang telah diterapkan dalam diri mereka.

Artikel ini : 

0 Komentar

Post a Comment

Pengenalan

Adalah satu usaha GAMIS dalam menjadikan Pendidikan Islam diangkat sebagai peneraju utama untuk menjayakan matlamat sistem pendidikan negara iaitu ke arah pembentukan masyarakat baik dari aspek keintelektualan, moral, fizikal dan lain-lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Objektif IPPIN

1) Menilai semula keberkesanan sistem pendidikan Islam yang diamalkan dalam negara. Tujuan untuk menilai pendidikan Islam dalam negara adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai tunjang pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga sudah lama tidak disemak semula melainkan hanya menjalankan wacana tahunan sahaja.

2) Membetulkan pandang alam (world-view) mengenai pendidikan Islam yang sebenar.

3) Membentuk satu resolusi bertindak ke arah pentajdidan sistem pendidikan Islam di negara.

Organisasi Ippin

AHLI MAJLIS TERTINGGI

PENGERUSI :
-Muhammad Naqiuddin bin Mohd Said

TIMB. PENGERUSI :
-Shahrizul Ayuni bt. Zulkiply

SETIAUSAHA :
-Wan Nur Shuhada bt. Wan Hasan

TIMB. SETIAUSAHA :
-Masyitoh bt. Yaacob

BENDAHARI :
-Najlaa Shazana bt. Mohamad

TIMB. BENDAHARI :
-Muhammad bin Ab. Razak


BIRO BERTINDAK

BIRO R&D (KAJIAN)
-Ahmad Saifuddin bin Amran
-Syuja’ati Ilmi

BIRO PENERANGAN DAN PENERBITAN
-Mohd Yusof Hadhari b. Saidon
-Nurhaslin bt. Zaharudin

BIRO PERHUBUNGAN DAN KORPORAT
-Mohammad Za’im Mustapha

BIRO LATIHAN DAN PROGRAM
-Marwan Bukhari
-Nurul Hayati bt. Abd Latif

BIRO ANTARABANGSA
-Abd Rauf Baharuddin
-Nur Suhaila bt. Zulkifli

ShoutMix chat widget