Pendidikan Islam : Suatu Analisis (7)

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)


PERANAN GURU

Golongan guru hanya dapat berperanan secara berkesan setelah mereka memahami persoalan yang terdapat dalam masyarakat serta setelah konsep pendidikan Islam itu jelas dalam pemikiran mereka. Menurut Ghazali Basri, 1986, dalam usaha untuk mengembalikan atau menerapkan nilai identiti Islam dalam sistem pendidikan ia dapat dilakukan dalam dua cara yang berjalan serentak iaitu :

1.Peringkat memberi keyakinan tentang falsafah, skop dan matlamat pendidikan Islam kepada pihak yang berkuasa serta para perancang dan pelaksana dasar pendidikan.

Tugas ini dapat dilakukan oleh golongan pendidik di pusat-pusat pengajian tinggi kerana mereka berkemampuan untuk memberikan penerangan yang meyakinkan dari segi theoretical concept dan theoretikal framework.

2.Peringkat bawahan di mana-mana guru-guru yang terlibat secara langsung dalam proses pengajaran di sekolah-sekolah cuba menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran yang diajarnya.

KESIMPULAN

Sambutan yang ditunjukkan terhadap sekolah-sekolah agama menunjukkan bahawa sememangnya ibubapa sekarang perihatin dengan bentuk pendidikan yang hendak diberikan kepada anak-anak mereka. Setiap tahun bilangan permohonan ke sekolah agama samada di peringkat rendah atau menengah yang terpaksa di tolak semakin bertambah kerana kekurangan tempat. Sebahagian besar sekolah agama juga mula memperlihatkan kecermelangan akademik.

Pihak Kementerian Pendidikan perlu melihat Pendidikan Islam bulan lagi sebagai mata pelajaran yang hanya di kesampingkan sahaja kewujudannya.

BIBLIOGRAFI
Abdul Halim El Muhammady (Prof. Madya Dr.) (1987), Pendidikan Di Malaysia : Ke Arah Keberkesanan Pendidikan Melalui Pendidikan Sepadu, Jurnal Pendidikan Islam, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
Dilema Pengajian Islam, (5 Mac 1997), Rencana Utusan Malaysia.
Ghazali Basri (1986), Pendidikan Islam : Cabaran dan Peranan Guru, Jurnal Pendidikan Islam, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
Hassan Langgulung (Prof. Dr.) (1995), Pendidikan Islam Dan Peralihan Paradigma, HIZBI Press.
Kurikulum Pendidikan Islam Kebangsaan 1998, ( 3 Mac 1997), Utusan Malaysia.
Norizan Sharif (1994), Pendidikan Islam Di Malaysia, UMMI.
Sistem Pendidikan Aliran Agama Diperluas, (20 Mei 1998), Utusan Malysia.
Sistem Pendidikan Memang Wajar Diubah, (2 Mac 1998), Utusan Malaysia.
Tajul Ariffin Nordin (1986), Beberapa Aspek Pendidikan Liberal Dalam Konteks Pendidikan Negara, Jurnal Pendidikan Islam, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
Wan Hishamudin Wan Jusoh (1998), Memartabatkan Pendidikan Islam, Dewan Masyarakat.
Zawawi Hj. Ahmad (1987), Teras dan Falsafah Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan Islam, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

http://www.hikmahmedia.net/

Artikel ini : 

0 Komentar

Post a Comment

Pengenalan

Adalah satu usaha GAMIS dalam menjadikan Pendidikan Islam diangkat sebagai peneraju utama untuk menjayakan matlamat sistem pendidikan negara iaitu ke arah pembentukan masyarakat baik dari aspek keintelektualan, moral, fizikal dan lain-lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Objektif IPPIN

1) Menilai semula keberkesanan sistem pendidikan Islam yang diamalkan dalam negara. Tujuan untuk menilai pendidikan Islam dalam negara adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai tunjang pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga sudah lama tidak disemak semula melainkan hanya menjalankan wacana tahunan sahaja.

2) Membetulkan pandang alam (world-view) mengenai pendidikan Islam yang sebenar.

3) Membentuk satu resolusi bertindak ke arah pentajdidan sistem pendidikan Islam di negara.

Organisasi Ippin

AHLI MAJLIS TERTINGGI

PENGERUSI :
-Muhammad Naqiuddin bin Mohd Said

TIMB. PENGERUSI :
-Shahrizul Ayuni bt. Zulkiply

SETIAUSAHA :
-Wan Nur Shuhada bt. Wan Hasan

TIMB. SETIAUSAHA :
-Masyitoh bt. Yaacob

BENDAHARI :
-Najlaa Shazana bt. Mohamad

TIMB. BENDAHARI :
-Muhammad bin Ab. Razak


BIRO BERTINDAK

BIRO R&D (KAJIAN)
-Ahmad Saifuddin bin Amran
-Syuja’ati Ilmi

BIRO PENERANGAN DAN PENERBITAN
-Mohd Yusof Hadhari b. Saidon
-Nurhaslin bt. Zaharudin

BIRO PERHUBUNGAN DAN KORPORAT
-Mohammad Za’im Mustapha

BIRO LATIHAN DAN PROGRAM
-Marwan Bukhari
-Nurul Hayati bt. Abd Latif

BIRO ANTARABANGSA
-Abd Rauf Baharuddin
-Nur Suhaila bt. Zulkifli

ShoutMix chat widget