Pandangan Presiden (2): Knowledge; Instrumental, Hermeneutic, Emancipator

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)

Apabila Habermas, seorang penganut teori kritik melakukan kritikan terhadap aliran pendidikan positivisme, beliau menyebut tiga bentuk aliran tersebut.

Tiga bentuk tersebut ialah instrumental knowledge, di mana tujuan pengetahuan ialah untuk mengawal, memanipulasi dan mengeksploitasi objeknya. Aliran kedua ialah hermeneutic knowledge atau intrepetative knowledge yang mana tugas pengetahuan ialah untuk memahami.

Aliran ketiga ialah critical knowledge atau emancipator knowledge iaitu gabungan antara dua aliran yang sebelum ini. Pendekatan ini menempatkan ilmu pengetahuan sebagai katalis untuk membebaskan potensi manusia.

Pandangan Habermas ini ialah sebagai permulaan untuk membicarakan secara telus dan jujur tentang asas dan dasar kepada sistem pendidikan. Kita memahami pada akarnya terdapat banyak pandangan cendekiawan dan umum berkaitan dengan pendidikan.

Paradigma konservatif sebagai contoh merupakan satu bentuk paradigma yang agak lembap dan kurang memberangsangkan. Ia bermakna, perbezaan darjat atau kasta kalangan masyarakat merupakan satu fenomena alami yang merupakan sunnah dan fitrah yang tidak dapat dielakkan lagi. Bagi mereka, perjuangan untuk mengubah dan merubah suasana perbezaa ini tidak perlu kerana ia sudah ditentukan dalam kalam Tuhan.

Pandangan kedua ialah paradigma liberal. Secara asasnya, pandangan liberal amat ditolak. Mereka beranggapan, betapa sistem pendidikan tiada kaitan langsung dengan perkembangan ekonomi dan politik. Namun dalam masa yang sama, mereka berusaha untuk mengaitkan pendidikan dengan ekonomi dan politik seperti dengan mencantikkan preasarana persekolahan itu sendiri.

Paradigma Islam menurut fahaman Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS) ialah suatu bentuk pendidikan yang syumuliah dan berteraskan ketuhanan. Apabila disebut soal keagamaan, maka adalah satu kerugian yang maha besar apabila konsep tersebut hanya dijuzukkan dalam beberapa skop yang kecil seperti bidang syariah dan usuluddin semata-mata.

Berteraskan pandangan Sir Iqbal, “Pendidikan sekarang tidak menumpahkan air mata dan tidak mengajar hati menjadi khusyu”, maka begitulah pandangan GAMIS berkaitan dengan sistem pendidikan yang ada sekarang. Amat malang apabila dunia pendidikan hanya memberikan keuntungan hanya kepada yang memiliki mutu dan nilai keintelektualan yang tinggi tetapi mengetepikan nilai emosional dan spiritual.

Kita tidak menafikan bahawa antara kerugian dunia pendidikan Malaysia ialah apabila mereka tidak mampu menyediakan kumpulan guru yang bnar-benar bersedia dari sudut kejiwaan dan jasad luaran. Charles Silberman dalam bukunya Crisis In The Classroom menyebut berkaitan kegagalan dunia pendidikan, “Ia gagal membekalkan para calon guru dengan sebuah perasaan dengan adanya tujuan tertentu, sebuah filosofi pendidikan tertentu.”

Guru sepatutnya dilatih secara Islamiah dengan bekalan roh keagamaan yang kental, emosi yang utuh dan pengetahuan yang bermakna. Roh keagamaan yang kuat mencetuskan kuasa pengaruh yang tinggi. Kekuatan emosi menjadikan guru lebih bersedia untuk membentk tata dan tingkah laku pelajar dalam mencorak nilai kehidupan yang lebih baik.

Manakala pengetahuan semestinya merupakan mesj yang paling utama dalam memperkasakan nilai pendidikan itu sendiri. Allah taala menyifatkan orang yang berilmu sebagai orang yang paling mengenali Allah dan gentar kepada-Nya. Nabi SAW mengiktiraf orang berpengetahuan dengan mengibaratkan mereka sebagai bulan yang mengambang indah.

Manakala seorang konsultan dalam bidang pengurusan, Peter Drucker bahkan menyifatkan ekonomi Amerika sendiri menuju “ekonomi pengetahuan” atau k-ekonomi. Bahkan beliau dengan berani mempertikaikan kuasa pengalaman dalam memacu ekonomi dengan berkata, “Setiap orang yang terlibat dalam pelbagai industri yang baru bangkit memiliki modal utama berupa pengetahuan. Tidak ada satu pun yang berteraskan pengalaman.”

Maka sejauh mana kesungguhan dan kecaknaan Malaysia terhadap isu melahirkan guru yang cemerlang dan berwibawa serta mampu menjadi kuasa pengaruh kepada murid. Apapun, bumi Malaysia tetap bertuah dan mengucapkan terima kasih apabila kementerian bersungguh untuk mengetepikan ‘guru lembut’ yang boleh mencetuskan konflik moral dan fitrah dalam diri pelajar itu sendiri.

GAMIS tidak dapat menafikan kelemahan ramai guru agama yang tidak mempunyai disiplin yang baik dalam mengajar, bahkan dalam mendidik. Kesan daripada guru agama yang tidak mempunyai nilai disiplin yang tinggi itu telah memberikan kesan yang sangat buruk terhadap institusi pendidikan itu sendiri.

Artikel ini : 

0 Komentar

Post a Comment

Pengenalan

Adalah satu usaha GAMIS dalam menjadikan Pendidikan Islam diangkat sebagai peneraju utama untuk menjayakan matlamat sistem pendidikan negara iaitu ke arah pembentukan masyarakat baik dari aspek keintelektualan, moral, fizikal dan lain-lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Objektif IPPIN

1) Menilai semula keberkesanan sistem pendidikan Islam yang diamalkan dalam negara. Tujuan untuk menilai pendidikan Islam dalam negara adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai tunjang pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga sudah lama tidak disemak semula melainkan hanya menjalankan wacana tahunan sahaja.

2) Membetulkan pandang alam (world-view) mengenai pendidikan Islam yang sebenar.

3) Membentuk satu resolusi bertindak ke arah pentajdidan sistem pendidikan Islam di negara.

Organisasi Ippin

AHLI MAJLIS TERTINGGI

PENGERUSI :
-Muhammad Naqiuddin bin Mohd Said

TIMB. PENGERUSI :
-Shahrizul Ayuni bt. Zulkiply

SETIAUSAHA :
-Wan Nur Shuhada bt. Wan Hasan

TIMB. SETIAUSAHA :
-Masyitoh bt. Yaacob

BENDAHARI :
-Najlaa Shazana bt. Mohamad

TIMB. BENDAHARI :
-Muhammad bin Ab. Razak


BIRO BERTINDAK

BIRO R&D (KAJIAN)
-Ahmad Saifuddin bin Amran
-Syuja’ati Ilmi

BIRO PENERANGAN DAN PENERBITAN
-Mohd Yusof Hadhari b. Saidon
-Nurhaslin bt. Zaharudin

BIRO PERHUBUNGAN DAN KORPORAT
-Mohammad Za’im Mustapha

BIRO LATIHAN DAN PROGRAM
-Marwan Bukhari
-Nurul Hayati bt. Abd Latif

BIRO ANTARABANGSA
-Abd Rauf Baharuddin
-Nur Suhaila bt. Zulkifli

ShoutMix chat widget