Pendidikan Islam : Suatu Analisis (4)

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)

Pendidikan Islam yang diperkenalkan kepada insan seluruhnya mempunyai matlamat-matlamat yang tertentu. Matlamat-matlamat yang telah ditetapkan itu menunjukkan bahawa ianya untuk melahirkan insan yang baik atau insan yang sempurna (insan saleh / insan kamil) iaitu insan yang mencakupi kualiti-kualiti manusia yang sebenarnya.

Pendidikan Islam meletakkan matlamatnya kepada kesempurnaan kemanusiaan yang sebenarnya di mana ia mengatasi batas-batas sempadan negara, keturunan dan kebudayaan sesuatu bangsa. Ia melatih manusia mengikat hatinya kepada yang Maha Kuasa, membina dan melatih diri dengan disiplin-disiplin yang bersumberkan Al-Quran dan as-Sunnah yang memberi bahan untuk peningkatan akal badan dan ruh, sedangkan bahan-bahan yang diberikan dalam pendidikan lain adalah untuk peningkatan akal dan fizikal semata-mata.

Di antara matlamat-matlamat yang telah dirumuskan oleh Ghazali bin Basri (1986) ialah :

•Menimbulkan kesedaran dan kefahaman tentang Tuhan (Tauhid) supaya menyembahNya dalam keadaan kepatuhan dan ketaatan.

•Melahirkan pencapaian keilmuan dan keimanan. Ilmu yang terpisah dari keimanan bukan sahaja dianggap sebagai ilmu serpihan tetapi juga sebagai kejahilan dalam bentuk baru.

•Melahirkan menusia yang saleh. Membina dalam dirinya supaya hidup dalam peraturan syara' serta mewujudkan sahsiah yang luhur dan mantap.

•Memindahkan pengalaman dalam bentuk kemahiran atau pengalaman teknik. Di dalam Islam Ilmu-ilmu Syara' adalah melengkapi ilmu-ilmu sains yang lain seperti perubatan, kejuruteraan, ilmu kemasyarakatan dan lain-lain dalam suasana yang harmonis.

•Melahirkan manusia yang berwibawa tinggi dan sanggup melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai insan yang baik dan warganegara yang berguna.

•Melahirkan manusia yang berkebudayaan tinggi, sanggup melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai insan yang "Kamil" dan warganegara yang berguna.

Dapat dirumuskan di sini bahawa pendidikan Islam adalah satu usaha memimpin atau membimbing kepada kehidupan muslim yang benar-benar bertaqwa kepada Allah sehingga terbentuklah keperibadian yang sejati.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud:
" Sesungguhnya semulia-mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah manusia yang paling taqwa."

SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Kementerian Pendidikan telah berusaha untuk memantapkan satu falsafah pendidikan yang meliputi semua tahap iaitu rendah, menengah dan tinggi. Oleh itu pada tahun 1988 Kementerian Pendidikan telah merasmikan satu pernyataan sebagai falsafah pendidikan negara iaitu :

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berahklahttp://www.blogger.com/img/blank.gifk mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara."

Jika kita menghayati maksud yang tersurat dan tersirat di sebalik falsafah pendidikan negara ini, sememangnya ia adalah menepati dengan matlamat pendidikan Islam itu sendiri. Ianya boleh kita nilai dengan mengambil kata kunci yang penting iaitu :

•Pendidikan sebagai suatu usaha yang berterusan
•Menekankan potensi individu
•Menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu
•Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
•Dengan mengambil kira unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani
•Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
•Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan
•Rakyat Malaysia yang berketrampilan
•Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia
•Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencari kesejahteraan diri
•Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Untuk mencapai falsafah pendidikan yang begitu unggul ini maka sudah pastilah kita memerlukan satu sistem perlaksanaan yang juga unggul dan praktikal. Persoalannya, sejauhmanakah perlaksanaan sistem pendidikan sekarang dijalankan sebagaimana yang dikehendaki di dalam falsafah pendidikan negara yang begitu ideal tersebut.

Pengetua Sekolah Sri Puteri, Kuala Lumpur, Aminah Ahmad, berpendapat sudah tiba masanya sistem pendidikan diubah ke arah melahirkan individu yang bukan hanya berintelek tinggi tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan keperluan dunia hari ini. Menurut Aminah, kurikulum pendidikan yang ada sekarang tidak lagi mampu melahirkan pelajar yang mempunyai kriteria sebagaimana yang dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Negara (FPN) kerana ia hanya menekankan perkembangan intelek sahaja. (Utusan Malaysia, 2 Mac 1998).

Seorang guru sekolah menengah, Habsah Mat Zin pula berpendapat, sistem pendidikan sememangnya perlu diubah agar matlamat sebenarnya tidak hanya sekadar tertulis pada kertas tetapi juga dapat dilaksanakan oleh kaum guru. Menurut beliau, secara teorinya sistem yang ada sekarang memang bermatlamatkan kecemerlangan akademik dan perkembangan individu yang menyeluruh namun dari segi praktikal, guru masih tetap mengajar berorientasikan peperiksaan dengan memberi penekanan pada tajuk yang dijangka penting dan keluar dalam peperiksaan. (Utusan Malaysia, 2 Mac 1998).

Mungkin daripada pendapat-pendapat dari pihak yang berpengalaman ini, kita dapat menilai bahawa sistem pendidikan yang ada sekarang hanya dapat melaksanakan sebahagian dari Falsafah Pendidikan Negara tetapi agak ketinggalan pada yang sebahagian lagi menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam menghasilkan para pelajar yang dianggap sebagai bakal peneraju negara pada masa akan datang.

Oleh itu sudah sewajarnyalah pihak Kementerian Pendidikan memberi sokongan kepada Sistem Pendidikan Islam yang terbukti dapat melahirkan para intelektual yang berakhlak mulia dan berketrampilan untuk mencapai Falsafah Pendidikan Negara.

Justeru itu apa yang kita dapat lihat ialah pihak Kementerian juga sebenarnya telah mengambil langkah tertentu. Jika kita lihat perkembangan sistem pendidikan telah menerapkan nilai-nilai Islam seperti KBSM yang mempunyai ciri-ciri penting pendidikan Islam di mana matlamat akhirnya untuk melahirkan generasi yang dikehendaki iaitu muslim insanul-kamil dan insanul-soleh, sementara yang bukan muslim menjadi warganegara (ummah) yang mempunyai kesatuan fikiran dengan warganegara muslim. Dengan memiliki kesatuan fikiran (fikrah) dan perasaan sebagai suatu ummah dengan lahirnya :

•Generasi muslim yang mempunyai pengetahuan dunia dan teras yang seimbang sebagai golongan yang berilmu teras dan mengetahui ilmu-ilmu dunia.

•Generasi bukan muslim yang mempunyai pelbagai bidang pengetahuan dan taat kepada negara dan berbakti kepada ummah dengan kemahiran yang sewajarnya.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Abdul Hamid Othman pula mengumumkan bahawa kerajaan sedang berusaha untuk menerapkan pendekatan dan nilai-nilai yang digunakan di sekolah-sekolah agama ke sekolah-sekolah biasa di negara ini bagi menangani masalah sosial remaja. (Utusan Malaysia, 5 Mac 1997).

Kita sememangnya mengalu-alukan usaha untuk menjadikan Islam atau pengajian dan pendidikan Islam sebagai teras kepada usaha menangani apa jua masalah yang kita hadapi kini.

Namun demikian tidak dapat kita nafikan bahawa terdapat juga cabaran-cabaran dan masalah-masalah yang perlu dihadapi di dalam usaha untuk melaksanakan Sistem Pendidikan Islam ini.

sumber hikmahmedia.net

Artikel ini : 

1 Comment

  1. Anonymous Said,

    Salam ziarah. Blog yang bermaklumat dan menarik.

    View Profile: Rantong™

    Ditulis oleh

     

Post a Comment

Pengenalan

Adalah satu usaha GAMIS dalam menjadikan Pendidikan Islam diangkat sebagai peneraju utama untuk menjayakan matlamat sistem pendidikan negara iaitu ke arah pembentukan masyarakat baik dari aspek keintelektualan, moral, fizikal dan lain-lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Objektif IPPIN

1) Menilai semula keberkesanan sistem pendidikan Islam yang diamalkan dalam negara. Tujuan untuk menilai pendidikan Islam dalam negara adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai tunjang pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga sudah lama tidak disemak semula melainkan hanya menjalankan wacana tahunan sahaja.

2) Membetulkan pandang alam (world-view) mengenai pendidikan Islam yang sebenar.

3) Membentuk satu resolusi bertindak ke arah pentajdidan sistem pendidikan Islam di negara.

Organisasi Ippin

AHLI MAJLIS TERTINGGI

PENGERUSI :
-Muhammad Naqiuddin bin Mohd Said

TIMB. PENGERUSI :
-Shahrizul Ayuni bt. Zulkiply

SETIAUSAHA :
-Wan Nur Shuhada bt. Wan Hasan

TIMB. SETIAUSAHA :
-Masyitoh bt. Yaacob

BENDAHARI :
-Najlaa Shazana bt. Mohamad

TIMB. BENDAHARI :
-Muhammad bin Ab. Razak


BIRO BERTINDAK

BIRO R&D (KAJIAN)
-Ahmad Saifuddin bin Amran
-Syuja’ati Ilmi

BIRO PENERANGAN DAN PENERBITAN
-Mohd Yusof Hadhari b. Saidon
-Nurhaslin bt. Zaharudin

BIRO PERHUBUNGAN DAN KORPORAT
-Mohammad Za’im Mustapha

BIRO LATIHAN DAN PROGRAM
-Marwan Bukhari
-Nurul Hayati bt. Abd Latif

BIRO ANTARABANGSA
-Abd Rauf Baharuddin
-Nur Suhaila bt. Zulkifli

ShoutMix chat widget