PENDIDIKAN BERCIRIKAN RABBANIYAH

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)Di dalam artikel sebelum ini, saya telah mengetengahkan pandangan bahawa sistem pendidikan seharusnya menetapi kesemua ciri Islam. Jadi, dalam perbincangan kali ini, ingin saya kupaskan konsep pendidikan islam yang bersifat rabbaniyah iaitu menyentuh aspek ketuhanan.

Rabbani dalam aspek matlamat pendidikan

Hakikat kepada proses pendidikan adalah satu proses pembentukan individu ke arah yang lebih baik dalam menjalani proses kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan yang ada haruslah menekankan aspek matlamat dan tujuan manusia diturunkan ke muka bumi iaitu pengabdian agung hanya kepada Allah swt. Silibus awal yang perlu diberikan kepada pelajar bermula dari sekolah rendah lagi haruslah menekankan aspek aqidah dan pembentukan keimanan kepada Allah swt. Penekanan yang dibuat bukan sekadar memfokuskan kepada penerapan di dalam kelas dan bersifat teori semata malah penekanan kepada aspek penghayatan juga perlu diterapkan.

Setiap ilmu yang disampaikan di dalam proses pendidikan formal di dalam negara seharusnya dihubungkaitkan dengan keesaan dan keagungan Allah swt. Penekanan ini bukan hanya diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan islam semata malah juga dalam subjek lain seperti sains, matematik, pengurusan, perniagaan, sastera dan sebagainya.

Rabbani dalam aspek manhaj dan sumber pendidikan

Manual yang dibentang Allah swt kepada junjungan besar Muhammad saw pastinya tiada sebarang keraguan dan kekurangan. Ditambah pula dengan perjalanan hidup yang dilalui oleh baginda rasulullah pastinya memberikan selautan ilmu dan pedoman yang pasti lelah untuk diteroka. Rasulullah saw amat menekankan aspek pendidikan dan tarbiyah dalam siri-siri kehidupannya. Di sinilah asas kepada manhaj dan sistem yang perlu diwujudkan dalam sistem pendidikan negara.

Islam telah menjelaskan kepada umatnya sistem pendidikan sebenar bukan hanya dari aspek kandungan atau silibus malah juga dari aspek methodnya. Saya tertarik dengan cadangan Timbalan Menteri di Kementerian Pelajaran, Dato Puad Mohd Zarkasyi mengenai pengenalan semula hukuman merotan di kalangan pelajar yang mengalami masalah disiplin.

Islam telah menganjurkan hukuman rotan bagi anak-anak yang masih enggan bersolat pada umur 10 tahun dengan beberapa kaedah tertentu dalam merotan setelah dianjurkan supaya menyuruh anak tersebut bersolat pada usia 7 tahun. Satu penemuan di Negara Rusia yang mana telah mengambil inisiatif untuk merotan pelajar yang mengalami masalah sosial kritikal. Beberapa orang saintis telah membuat kajian setelah mendapati ramai remaja bermasalah berubah laku menjadi lebih baik setelah dirotan. Hasil kajian tersebut mendapati apabila dikenakan hukuman rotan mengikut kaedah yang telah ditetapkan islam ini, badan remaja terbabit akan merembeskan antibodi yang berfungsi merangsang perlakuan baik menyebabkan individu terlibat berubah laku. (sumber: kuliah Falsafah Sains, Dr Mohd Rofa, Jab Metamatik, UPM).

method merotan ini merupakan salah satu kaedah pendidikan yang diperkenalkan Islam. Kaedah ini bertujuan untuk merawat kepada masalah yang timbul. Islam juga menganjurkan kaedah mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Justeru satu proses pendidikan yang tersusun dan benar-benar berkesan perlu diwujudkan ke arah meningkatkan mutu pendidikan seterusnya melahirkan golongan ilmuan dan cendekiawan yang hebat.

Kesimpulan

Falsafah pendidikan negara ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Satu pendekatan yang berkesan perlu diwujudkan bagi mencapai matlamat ini dan satu-satunya kaedah terbaik adalah kembali kepada sistem yang telah dibentangkan di dalam al-quran dan sirah nabawiyyah.

NOR KAMARIYAH BT HAMZAH

PERSATUAN MAHASISWA ISLAM UPM

(PMIUPM)

Artikel ini : 

0 Komentar

Post a Comment

Pengenalan

Adalah satu usaha GAMIS dalam menjadikan Pendidikan Islam diangkat sebagai peneraju utama untuk menjayakan matlamat sistem pendidikan negara iaitu ke arah pembentukan masyarakat baik dari aspek keintelektualan, moral, fizikal dan lain-lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Objektif IPPIN

1) Menilai semula keberkesanan sistem pendidikan Islam yang diamalkan dalam negara. Tujuan untuk menilai pendidikan Islam dalam negara adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai tunjang pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga sudah lama tidak disemak semula melainkan hanya menjalankan wacana tahunan sahaja.

2) Membetulkan pandang alam (world-view) mengenai pendidikan Islam yang sebenar.

3) Membentuk satu resolusi bertindak ke arah pentajdidan sistem pendidikan Islam di negara.

Organisasi Ippin

AHLI MAJLIS TERTINGGI

PENGERUSI :
-Muhammad Naqiuddin bin Mohd Said

TIMB. PENGERUSI :
-Shahrizul Ayuni bt. Zulkiply

SETIAUSAHA :
-Wan Nur Shuhada bt. Wan Hasan

TIMB. SETIAUSAHA :
-Masyitoh bt. Yaacob

BENDAHARI :
-Najlaa Shazana bt. Mohamad

TIMB. BENDAHARI :
-Muhammad bin Ab. Razak


BIRO BERTINDAK

BIRO R&D (KAJIAN)
-Ahmad Saifuddin bin Amran
-Syuja’ati Ilmi

BIRO PENERANGAN DAN PENERBITAN
-Mohd Yusof Hadhari b. Saidon
-Nurhaslin bt. Zaharudin

BIRO PERHUBUNGAN DAN KORPORAT
-Mohammad Za’im Mustapha

BIRO LATIHAN DAN PROGRAM
-Marwan Bukhari
-Nurul Hayati bt. Abd Latif

BIRO ANTARABANGSA
-Abd Rauf Baharuddin
-Nur Suhaila bt. Zulkifli

ShoutMix chat widget