Mahasiswa Islam UPSI menyokong penuh Kongres Rejuvenasi Pendidikan Islam Negara, GAMIS

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)

Mukaddimah

Selaku universiti yang sememangnya fokus utama dan totalnya adalah pendidikan, mahasiswa Islam UPSI khususnya, menyokong penuh dan mengucapkan tahniah kepada GAMIS diatas usaha menyediakan platform perbincangan serius mengenai pendidikan Negara.

Gabungan Mahasiswa Islam terus melangkah kehadapan dengan menganjurkan satu kongres yang membincangkan isi pendidikan yang sememangnya menjadi perkara fundamental yang amat signifikan dalam membangun masyarakat.

Platform Perbincangan Kritikal Terhadap Central Crisis Dalam Pendidikan

Sememangnya perbincangan kritikal dengan menampilkan tokoh-tokoh terkemuka yang pakar dalam bidang pendidikan adalah ideal dalam merungkai central crisis terhadap permasalahan ummah terutamanya remaja.

Kita melihat central crisis utama yang bermain dalam isi masyarakat semasa ialah berkaitan dengan the lost of aqidah and adab. Apabila berlaku the lost of understanding in aqidah and adab, maka sudah tentu asasnya ialah pendidikan agama (Islam) sebagai penyelesaian terbaik.

Pendidikan merupakan agen perubahan kepada sesebuah masyarakat. Seperti kata Nelson Mandela : “Education is the most powerful weapon to change the world” adalah dipersetuji benar.

Sejarah telah memaparkan kepada kita bahawa dalam memulakan sesuatu perubahan yang menyeluruh, perkara yang utama perlu dilihat ialah akar tunjang atau asas yang menjadi punca sesuatu masalah.

Hal ini dibuktikan melalui pendekatan reformasi melalui pendidikan dan peranan Sekolah (madrasah) Abu Hamid Al-Ghazali sekitar tahun 505 H / 1106 M dalam melakukan perubahan terhadap masyarakat.

Model Mencari Central Crisis Al-Ghazali dan Al-Banna

Usaha al-Ghazali dalam memperbetulkan masyarakat yang mengalami pelbagai krisis pemikiran seperti kenfanatikan mazhab, pengaruh kefahaman batiniyah, penyelewangan ahli falsafah, perebutan kuasa politik dan kesesatan ahli sufi yang menyebabkan central ciris mengapa lemah dan tidak bermayanya umat Islam sewaktu itu dalam berdepan dengan kuasa Kristian dan tentera Salib adalah menerusi kajian lengkap, diagnosis, ulangkaji model pemikiran semasa dan kegiatan-kegiatannya.

Setelah mengenal pasti puncanya, barulah proses reformasi dilaksanakan menerusi madrasah al-Ghazali yang akhirnya berjaya melahirkan generasi hebat selepasnya seperti Salahuddin al-Ayyubi.

Begitu juga model pendidikan holisitik Imam Hassan al-Banna. Buku Pendidikan Islam dan Sekolah Hassan Al-Banna karangan Dr. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahawa asas utama pembinaan generasi hebat ikhwan bermula dengan melihat kepada asas utama iaitu ilmu wahyu atau ketuhanan itu sendiri.

Kemudiannya beralih kepada pembentukan pendidikan holistik aspek akal (intelek), akhlak, jihad , jasmani , emosi dan kenegaraan. Maka, menerusinya lahirlah sebuah generasi yang hebat yang tatkala melakukan kesilapan kecil atau besar seraya menyedarinya dan terus bertaubat serta memohon keampunan Allah.

Kesimpulan

Kongres Rejuvenasi Pendidikan Negara dilihat sebagai wadah yang positif dalam melaksanakan diagnosis, kajian-kajian punca dan langkah penyelesaian dalam melaksanakan rejuvenasi pendidikan negara.

Namun begitu, perbincangan mengenainya tidaklah terhenti setakat kongres ini sahaja dan diharapakan dapat dibincangkan secara berterusan yang wujud kesinambungan pada masa depan.

Bakal-bakal pendidik seperti kami amat memerlukan maklumat perbincangan menerusi wadah ini kerana sebagai bakal pendidik, kami tidak boleh bersikap tindak endah terhadap isu pendidikan negara, apatah lagi ianya amat berkait dengan pembawaan idea faham Islam terhadap individu, keluarga, masayarakat dan negara kearah mengembalikan the lost of understanding in aqidah and adab.
—————-
*Penulis merupakan Presiden Persatuan Pengguna 09/10 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Sumber: mahasiswakini

Artikel ini : 

0 Komentar

Post a Comment

Pengenalan

Adalah satu usaha GAMIS dalam menjadikan Pendidikan Islam diangkat sebagai peneraju utama untuk menjayakan matlamat sistem pendidikan negara iaitu ke arah pembentukan masyarakat baik dari aspek keintelektualan, moral, fizikal dan lain-lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Objektif IPPIN

1) Menilai semula keberkesanan sistem pendidikan Islam yang diamalkan dalam negara. Tujuan untuk menilai pendidikan Islam dalam negara adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai tunjang pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga sudah lama tidak disemak semula melainkan hanya menjalankan wacana tahunan sahaja.

2) Membetulkan pandang alam (world-view) mengenai pendidikan Islam yang sebenar.

3) Membentuk satu resolusi bertindak ke arah pentajdidan sistem pendidikan Islam di negara.

Organisasi Ippin

AHLI MAJLIS TERTINGGI

PENGERUSI :
-Muhammad Naqiuddin bin Mohd Said

TIMB. PENGERUSI :
-Shahrizul Ayuni bt. Zulkiply

SETIAUSAHA :
-Wan Nur Shuhada bt. Wan Hasan

TIMB. SETIAUSAHA :
-Masyitoh bt. Yaacob

BENDAHARI :
-Najlaa Shazana bt. Mohamad

TIMB. BENDAHARI :
-Muhammad bin Ab. Razak


BIRO BERTINDAK

BIRO R&D (KAJIAN)
-Ahmad Saifuddin bin Amran
-Syuja’ati Ilmi

BIRO PENERANGAN DAN PENERBITAN
-Mohd Yusof Hadhari b. Saidon
-Nurhaslin bt. Zaharudin

BIRO PERHUBUNGAN DAN KORPORAT
-Mohammad Za’im Mustapha

BIRO LATIHAN DAN PROGRAM
-Marwan Bukhari
-Nurul Hayati bt. Abd Latif

BIRO ANTARABANGSA
-Abd Rauf Baharuddin
-Nur Suhaila bt. Zulkifli

ShoutMix chat widget