Sejadah Cinta

Institusi Pondok Selepas Merdeka

Sistem pengajian pondok telah menuju zaman kegemilangannya pada abad ke-20M. Keadaan ini berlaku kerana para ulama terdahulu yang berjaya melahirkan anak murid berkebolehan dan berjaya menanam semangat mencintai agama di kalangan masyarakat.[...]

Lelaki Pemimpin Wanita

IPPIN akan perjuang pendidikan percuma

“Pendidikan percuma perlu diberikan kepada rakyat bermula daripada tadika sehinggalah kepada pengajian tinggi” katanya ditemui selepas menghadiri mesyuarat bersama badan-badan bukan kerajaan (NGO) yang terlibat.[...]
Cinta Sejati Seorang Ibu

Pendidikan Islam, Moral tak perlu jadi subjek teras UPSR

Kementerian Pelajaran berpendapat subjek Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral tidak perlu dijadikan mata pelajaran teras dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) bagi meningkatkan sahsiah dan jati diri murid.[...]
ipolitik

IPPIN bersetuju UPSR dan PMR dimansuhkan

Kerajaan sedang bercadang untuk memansuhkan UPSR dan PMR kerana sistem pendidikan kini dilihat terlalu berorientasikan peperiksaan semata-mata. Ini menyebabkan tujuan utama menuntut ilmu secara kreatif, interaktif dan menimba pengetahuan secara holistik tidak tercapai sepenuhnya.[...]
ipolitik

Selamat Hari Guru

Sempena dengan Hari Guru tahun 2010, Institut Pemikiran Dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN) mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua pendidik. Guru adalah pencetus kejayaan umat serta pembina tamaddun manusia yang berjaya.[...]

Pendidikan seks atau Pendidikan Islam

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)

Pendidikan seks menjadi salah satu isu yang hangat diperkatakan oleh semua lapisan masyarakat melibatkan masyarakat awam, kerajaan, ahli akademik dan lain-lain. Topik berkaitan konsep dan objektif pendidikan seks merupakan aspek penting untuk dibincangkan kerana ia perlu difahami secara jelas dan mendalam sebelum program tersebut dilaksanakan. Pemahanan tentang konsep dan objektif pendidikan seks amat penting kerana ia merupakan asas di dalam menentukan kerangka dan hala tuju pelaksanaan program pendidikan tersebut. Dalam kita sibuk memikirkannya, ada di antara kita lupa, apa penyebab? Perkara apa yang menjadi faktor pendidikan seks ini hendak dilaksanakan?

Semuanya adalah sebab gejala sosial, masalah rogol, masalah zina, maksiat dan pembuangan bayi serta mungkin ‘liwat’. Tetapi apa pula faktor yang menyebabkan semua ini berlaku? Adakah cukup sekadar kita mengambil buluh dan melayurkannya di atas api supaya buluh tersebut lurus, dan bolehkah buluh tersebut lurus seperti yang kita kehendakki? Kenapa tidak kita melentur bulu dari rebungnya? Semua masalah kita perlu kembali kepada penyebab asas atau perkara pokoknya. Kita melihat manusia sudah mula tinggal kan agama, mula ringan-ringankan agama dan sudah mula mengkhianati agama. 

Kita suma menyambut baik cadangan Tun Dr Mahathir Mohamad yang menyatakan bahawa pendidikan seks di sekolah tidak perlu dilaksanakan. Tun Dr Mahathir mencadangkan supaya memadai dengan pendidikan Islam diajar dengan bersungguh-sungguh bagi membendung budaya negatif di kalangan remaja. Sememangnya kita semua berpandangan bahawa subjek khas pendidikan seks tidak mampu menyelesaikan masalah gejala sosial yang berlaku khususnya masalah zina, maksiat, rogol dan pembuangan bayi. Pendidikan seks hanya mengenalkan remaja tentang persoalan seks dan masalahnya sahaja tetapi tidak dapat memahamkan persoalan hukum berkaitan dengan seks.

Umum mengetahui remaja pada hari ini sangat jahil terhadap agama. Kebanyakan kes yang berlaku seperti zina dan pergaulan bebas adalah berpunca dari kejahilan mereka terhadap agama seperti hukum halal dan haram. Remaja menganggap persoalan aurat dan pergaulan bebas adalah perkara remeh dan tidak penting. Akibatnya mereka gagal mengawal diri mereka lalu menjerumuskan diri mereka ke lembah maksiat. Malangnya, sistem pendidikan di sekolah-sekolah yang tidak menitikberatkan pendidikan Islam menjadi sebab remaja terus berada dalam kejahilan. Yang dikesalkan, silibus pengajian Islam di sekolah-sekolah masih tidak mampu untuk memahirkan pelajar perkara yang berkaitan dengan rukun Islam seperti solat, zakat, puasa, haji serta amalan lain seperti membaca al Qur’an, menutup aurat dan lain-lain lagi.

Biarlah kita semua renungkan apa nasib generasi pada masa hadapan, jika masalah ini terus membelenggu dan pihak terlibat sekadar mencuba itu dan ini. Masa sekarang remaja bukan lagi alat untuk dijadikan ‘uji kaji’. Sebab itu, kita mesti meyakini hanya penerapan ajaran dan pendidikan Islam secara komprehensif dalam sistem pendidikan di sekolah mampu membendung gejala maksiat dan zina. Justeru itu, kita menggesa kerajaan agar menimbang semula cadangan pendidikan seks di sekolah, sebaliknya kerajaan perlu menerapkan pendidikan Islam secara komprehensif dalam sistem pendidikan di sekolah. - Mohd Yusof Hadhari

Penulisan Ilmiah Berdasarkan Manhaj AI-Azhar AI-Syarif

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)

Penulisan Ilmiah Berdasarkan Manhaj AI-Azhar AI-Syarif
Oleh Ustaz Hairul Nizam Mat Hussein, Penasihat PMRAM
(Kertas kerja ini dibentangkan dalam Bengkel Penulisan Ilmiah anjuran Manhal PMRAM pada 28 Februari 2009 di Rumah Selangor Hayyu 'Asyir)


Muqaddimah

Penulisan ilmiah samada berbentuk kajian ataupun perterjemahan suatu sumber ilmu dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain adalah satu tugas yang sepatutnya menjadi kegiatan dan kewajipan setiap penuntut ilmu. Di samping mencambahkan idea dan mematangkan ilmu yang ditimba, hasil tangan yang dikertaskan akan menjadi satu idea yang kekal dan dapat ditatap oleh generasi semasa dan akan datang. Umur manusia yang tidak panjang dapat dipanjangkan melalui tulisan yang diharapkan bakal menjadi pahala berkekalan buat si penulis.
Kematangan ilmu tidak akan berlaku secara cepat. la memerlukan proses percubaan yang lama sehingga seseorang penulis akan matang dalam mengeluarkan fakta. Kematangan ilmu sama sekali tidak akan berlaku tanpa tiga proses utama iaitu:
• proses menimba ilmu daripada para ulama
• proses menterjemahkan idea dan fakta ilmu di dalam bentuk tulisan
• proses perbincangan dan kritikan ilmiah terhadap hasil tangan yang dikeluarkan
Penulisan bukanlah satu kebanggaan yang diinginkan. Penulisan adalah satu amanah yang perlu dinoktahkan atas dasar takutkan Allah, keikhlasan dan memohon petunjuk daripada Allah Taala.

Manhaj Al-Azhar Di Dalam Penulisan

1. Wasatiyyah Adalah Manhaj al-Azhar
• Pegangan aqidah adalah berasaskan aliran Ahli Sunnah (al-Asya'irah dan al-¬Maturidiyyah).
• Meraikan perbezaan pandangan dalam masalah fiqhiyyah selagi mana tidak bercanggah dengan al-ljma'.
• Tidak cepat untuk menghukum sesuatu pandangan ulama sebaliknya:
 memahami kehendak seseorang tokoh,
 mencari sudut-sudut yang boleh mengaitkan pandangan tersebut dengan kebenaran
 menjelaskan kesilapan pandangan tersebut dengan penuh beradap dengan cara menyandarkan pandangan para ulama lain terhadap pandangan yang salah tersebut

2. Penyalinan Nas Al-Quran Dan Al-Hadith Yang Betul
• Menyalin nas al-Quran daripada program al-Quran Rasam Uthmani.
• Menyalin hadith Rasulullah dengan berhati-hati dan disemak secara berulang-kali.
• Menjadikan kitab-kitab hadith cetakan Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami sebagai sumber dalam menyalin hadith.

3. Penterjemahan Teks Arab
• Al-Quran dan al-Hadith yang diterjemahkan hendaklah berdasarkan huraian daripada para mufassirin dan muhaddithin.
• Merujuk kitab-kitab Hasyiah dalam memahami kehendak teks para ulama secara betul.

4. Persediaan Awal Bagi Seorang Pengkaji
• Melengkapkan diri dengan kekuatan ilmu khususnya ilmu-ilmu asas Islam.
• Memahami istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama dalam menyatakan sesuatu pandangan. Kesilapan dalam memahami istilah adalah faktor besar kepada kesilapan maklumat.
• WAJIB MENGHADIRKAN DIRI dalam pengajian-pengajian talaqqi yang disampaikan oleh para ulama al-Azhar. Sikap hanya berpada dengan pengajian sesama pelajar dan sikap hanya berpada dengan pembacaan adalah sikap yang mesti dibasrni.
• Membanyakkan pembacaan yang akan menjadi nilai tambah bagi seorang pengkaji.
• Membentangkan pandangan yang difahami dalam sesuatu isu kepada para ulama al-Azhar dalam memastikan maksud sesuatu fakta demi mengelakkan kesilapan dalam memahami sesuatu teks ilmu. Sikap berfikir, bertanya dan bermunaqasyah dengan para ulama adalah satu latihan dalam membina dan mengasah minda sebagai seorang ulama.

5. Sikap Pengkaji Semasa Menulis
• Pengkaji perlu memahami maksud dan tujuan seseorang pengarang dalam penulisannya agar pengkaji tidak mengkritik seseorang tokoh pada tempat yang tidak sepatutnya.
• Pengkaji perlu teliti dan mengambil sikap 'perlahan-lahan' dalam mengambil dan memahami sesuatu fakta. Kegopohan dalam membaca dan menganalisa fakta akan mengakibatkan kesilapan yang memalukan.
• Membaca satu fakta tertentu daripada buku yang pelbagai kerana setiap buku adalah pelengkap kepada buku yang lain.
• Para pengkaji perlu menjadikan kitab-kitab yang diiktiraf dalam sesuatu ilmu sebagai rujukan utama dalam kajian. Contohnya menjadi satu kesalahan untuk menjadikan kitab al-Umm sebagai rujukan utama dalam mazhab al-Imam al-¬Syafie.
• Kesilapan seseorang pengarang dalam sesuatu pandangan bukanlah penyebab kepada penolakan pandangan-pandangannya yang lain secara total.
• Para pengkaji perlu memahami hakikat sesuatu topik. Ini kerana berlakunya persamaan istilah sedangkan hakikat istilah yang dikehendaki adalah berbeza antara satu aliran dengan satu aliran yang lain. Contohnya istilah al-Wajib di sisi mazhab al-Syafie dan mazhab al-Imam Abu Hanifah. Selain itu, disebabkan ketidakjelasan terhadap sesuatu isu, berlakulah perbezaan pandangan sedangkan rupa-rupanya pihak yang pertama memandang dari satu sudut tertentu yang tidak dipandang oleh pihak kedua yang memandang pula dari sudut yang berbeza. Contohnya hakikat al-Wujud dan al-Ijab.
• Meletakkan satu sikap iaitu "Kebenaran adalah lebih patut untuk diikuti".

6. Amanah Dalam Menulis
• Setiap sumber yang diperolehi hendaklah dinyatakan di dalam nota kaki. Satu KESALAHAN besar apabila sesuatu pandangan tidak disandarkan kepada pengarangnya. SALAH apabila kita menyatakan di nota kaki rujukan yang kita tidak rujuk secara langsung.
• Berhati-hati dalam menukilkan sesuatu pandangan. SATU KESILAPAN apabila kita menyatakan bahawa pandangan tertentu adalah milik seseorang tokoh sedangkan tokoh tersebut hanyalah mendatangkan pandangan tersebut di dalam tulisan beliau tanpa menyatakan bahawa beliau bersetuju ataupun tidak dengan pandangan tersebut.
• SALAH apabila sesuatu fakta ilmu dikutip daripada sumber yang berbeza daripada jenis fakta tersebut. Contohnya fakta fiqh diambil daripada kitab tafsir.

7. Cadangan Kepada Para Pengkaji Dan MANHAL PMRAM
• Memperbanyakkan penghasilan kajian ilmiah atau penterjemahan buku dari kalangan mahasiswa
• Setiap kajian atau penterjemahan yang dihasilkan dimunaqasyah oleh manhal secara terbuka
• Penghasilan kajian ilmiah dalam bahasa Melayu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dihantar kepada para ulama al-.Azhar untuk disemak dan dinilai dari sudut mutu ilmu
• Para pengkaji perlu memiliki manuskrip-manuskrip peribadi bagi memudahkan rujukan di samping mengelakkan kesilapan dari sudut kefahaman lebih-lebih lagi apabila fakta yang diperolehi daripada buku-buku bercetak agak janggal dan aneh.
• Para pengkaji seharusnya memiliki simpanan buku-buku rujukan dalam bentuk pdf yang memudahkan dan mencepatkan para pengkaji untuk sampai kepada sumber maklumat.
• Para pengkaji seharusnya memiliki laptop dan kemudahan internet.

Youngest headmaster in the world!

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)


Around the world millions of children are not getting a proper education because their families are too poor to afford to send them to school. In India, one schoolboy is trying to change that. In the first report in the BBC's Hunger to Learn series, Damian Grammaticas meets Babar Ali, whose remarkable education project is transforming the lives of hundreds of poor children.
At 16 years old, Babar Ali must be the youngest headmaster in the world. He's a teenager who is in charge of teaching hundreds of students in his family's backyard, where he runs classes for poor children from his village.

The story of this young man from Murshidabad in West Bengal is a remarkable tale of the desire to learn amid the direst poverty.

Babar Ali's students
Babar Ali's 'school' has some 800 students
Babar Ali's day starts early. He wakes, pitches in with the household chores, then jumps on an auto-rickshaw which takes him part of the 10km (six mile) ride to the Raj Govinda school. The last couple of kilometres he has to walk.

The school is the best in this part of West Bengal. There are hundreds of students, boys and girls. The classrooms are neat, if bare. But there are desks, chairs, a blackboard, and the teachers are all dedicated and well-qualified.

As the class 12 roll-call is taken, Babar Ali is seated in the middle in the front row. He's a tall, slim, gangly teenager, studious and smart in his blue and white uniform. He takes his notes carefully. He is the model student.
Babar Ali is the first member of his family ever to get a proper education.
"It's not easy for me to come to school because I live so far away," he says, "but the teachers are good and I love learning. And my parents believe I must get the best education possible that's why I am here."
Raj Govinda school is government-run so it is free, all Babar Ali has to pay for is his uniform, his books and the rickshaw ride to get there. But still that means his family has to find around 1,800 rupees a year ($40, £25) to send him to school. In this part of West Bengal that is a lot of money. Many poor families simply can't afford to send their children to school, even when it is free.

Chumki Hajra is one who has never been to school. She is 14 years old and lives in a tiny shack with her grandmother. Their home is simple A-frame supporting a thatched roof next to the rice paddies and coconut palms at the edge of the village. Inside the hut there is just room for a bed and a few possessions.
  Chumki Hajra, a pupil at Babar Ali's school, describes her day

Every morning, instead of going to school, she scrubs the dishes and cleans the homes of her neighbours. She's done this ever since she was five. For her work she earns just 200 rupees a month ($5, £3). It's not much, but it's money her family desperately needs. And it means that she has to work as a servant everyday in the village.

"My father is handicapped and can't work," Chumki tells me as she scrubs a pot. "We need the money. If I don't work, we can't survive as a family. So I have no choice but to do this job."
But Chumki is now getting an education, thanks to Babar Ali. The 16-year-old has made it his mission to help Chumki and hundreds of other poor children in his village. The minute his lessons are over at Raj Govinda school, Babar Ali doesn't stop to play, he heads off to share what he's learnt with other children from his village.

At four o'clock every afternoon after Babar Ali gets back to his family home a bell summons children to his house. They flood through the gate into the yard behind his house, where Babar Ali now acts as headmaster of his own, unofficial school.

Lined up in his back yard the children sing the national anthem. Standing on a podium, Babar Ali lectures them about discipline, then study begins.

Babar Ali gives lessons just the way he has heard them from his teachers. Some children are seated in the mud, others on rickety benches under a rough, homemade shelter. The family chickens scratch around nearby. In every corner of the yard are groups of children studying hard.

Babar Ali was just nine when he began teaching a few friends as a game. They were all eager to know what he learnt in school every morning and he liked playing at being their teacher.
Without this school many kids wouldn't get an education, they'd never even be literate
Babar Ali

Now his afternoon school has 800 students, all from poor families, all taught for free. Most of the girls come here after working, like Chumki, as domestic helps in the village, and the boys after they have finished their day's work labouring in the fields.

"In the beginning I was just play-acting, teaching my friends," Babar Ali says, "but then I realised these children will never learn to read and write if they don't have proper lessons. It's my duty to educate them, to help our country build a better future."

Including Babar Ali there are now 10 teachers at the school, all, like him are students at school or college, who give their time voluntarily. Babar Ali doesn't charge for anything, even books and food are given free, funded by donations. It means even the poorest can come here.
 "Our area is economically deprived," he says. "Without this school many kids wouldn't get an education, they'd never even be literate."

Seated on a rough bench squeezed in with about a dozen other girls, Chumki Hajra is busy scribbling notes.
Her dedication to learning is incredible to see. Every day she works in homes in the village from six in the morning until half past two in the afternoon, then she heads to Babar Ali's school. At seven every evening she heads back to do more cleaning work.

Chumki's dream is to one day become a nurse, and Babar Ali's classes might just make it possible.
The school has been recognised by the local authorities, it has helped increase literacy rates in the area, and Babar Ali has won awards for his work.

The youngest children are just four or five, and they are all squeezed in to a tiny veranda. There are just a couple of bare electric bulbs to give light as lessons stretch into the evening, and only if there is electricity.
And then the monsoon rain begins. Huge drops fall as the children scurry for cover, slipping in the mud. They crowd under a piece of plastic sheeting. Babar Ali shouts an order. Lessons are cancelled for the afternoon otherwise everyone will be soaked. Having no classrooms means lessons are at the mercy of the elements.
The children climb onto the porch of a nearby shop as the rain pours down. Then they hurry home through the downpour. Tomorrow they'll be back though. Eight hundred poor children, unable to afford an education, but hungry for anything they can learn at Babar Ali's school.

 *Copy from  BBC News: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8299780.stm

Peningkatan Gejala Sosial di Malaysia dan Kaitannya dengan Sistem Pendidikan Islam Negara.

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)

Beberapa minggu yang lalu,masyarakat Malaysia telah dikejutkan dengan berita peningkatan kes gejala sosial seperti kelahiran anak luar nikah di kalangan remaja muslim. Suatu pendedahan yang membuka mata masyakat ini telah melahirkan bermacam-macam respon dari pelbagai pihak.

Ada yang menyalahkan sistem pendidikan negara dan ada juga yang mempertikaikan peranan ibubapa dalam mendidik anak-anak. Semua pendapat yang dikeluarkan tersebut mungkin ada benarnya kerana perkara ini tidak mungkin akan berlaku jika hanya disebabkan oleh satu sebab sahaja, ia merupakan natijah kepada gabungan beberapa faktor yang mempengarui keruntuhan institusi sosial di negara ini.

Namun, apa yang cuba difokuskan di dalam artikel ini adalah, sejauh mana sistem pendidikan Islam di negara ini menyumbang kepada masalah tersebut. Beberapa persoalan perlu dirungkaikan dalam membicarakan mengenai perkara ini. Antaranya ialah :


Adakah silibus pendidikan islam di negara ini tidak sempurna?


Adakah pendekatan pengajaran pendidikan  di negara ini tidak sesuai dan tidak memberi impak berkesan di hati pelajar?


Atau mungkinkah berlakunya peng’anak tiri’an terhadap matapelajaran pendidikan Islam di Institusi-instusi pendidikan di seluruh Malaysia?Pada pendapat penulis, silibus pendidikan Islam yang diguna pakai di Malaysia ini tidaklah terlalu sempurna tetapi ia masih cukup untuk menghasilkan impak positif ke atas diri pelajar jika dilaksanakan secara sempurna iaitu melalui pendekatan academic-based dan life-based. Pendekatan pengajian Islam di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan formal di Malaysia yang kebanyakannya berorientasikan academic-based, telah hanya melahirkan insan-insan yang memperolehi A++++ di dalam peperiksaan mereka tetapi tidak di dalam kehidupan mereka. Oleh itu, penyemakan kurikulum pendidikan di Malaysia tidak hanya perlu memfokuskan kepada penyemakan silibus sahaja, malahan ianya perlu juga disemak di peringkat perlaksanaannya juga.

Kekurangan ketara yang terdapat di dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia adalah dengan ketiadaan pengajian atau didikan susulan berkaitan pendidikan Islam di kebanyakan institusi-institusi pengajian tinggi (IPT) di Malaysia ini. Hakikatnya, ketika di usia remaja ini lah, para mahasiswa memerlukan pendidikan yang lebih mendalam dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengamalan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan mereka. Ketiadaan pendidikan susulan ini menyebabkan kebanyakan remaja atau mahasiswa kehilangan tempat rujukan dan panduan. Oleh itu, penyemakan kurikulum pendidikan Islam di IPT perlulah diwujudkan dan dikemaskini menurut perspektif semasa.

Penganaktirian  terhadap matapelajaran pendidikan Islam berbanding matapelajaran yang lain merupakan suatu isu yang telah lama dibangkitkan oleh kebanyakan insan yang prihatin terhadap masa depan anak bangsanya, namun begitu, tidak banyak perkara yang mampu dilakukan untuk membetulkan konsep ini. Pemisahan kehidupan ukhrawi dan duniawi yang ketara di dalam sistem pendidikan masa kini telah melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang di dalam akademiknya tetapi kecundang di dalam pembentukan sahsiahnya. Sistem pendidikan di Malaysia banyak melahirkan para saintis, ilmuwan, doctor, dan ahli falsafah yang terkemuka, tetapi ia sangat sedikit melahirkan para saintis mu’min, ilmuwan mu’min, doctor mu’min, ahli falsafah mu’min dan lain-lain bidang profeisional yang mempunyai kualiti seorang ilmuwan dan juga seorang hamba Allah S.W.T.

Justeru itu, penyemakan semula terhadap sistem pendidikan Islam negara dan perlaksanaannya di dalam masyarakat sangat perlu dilakukan sebagai nilai tambah di dalam usaha kerajaan untuk mengurangkan gejala sosial di muka bumi Malaysia tercinta ini. InsyaAllah

Pendidikan formal aliran agama diterima

Posted by Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)


Pendidikan formal aliran agama diterima

Daripada Azmi Md Deros di Paris
azmimd@bharian.com.my
2010/04/06

 

CADANGAN Malaysia dan empat negara Islam lain untuk mengemukakan usul memasukkan pendidikan formal aliran agama dalam pendidikan aliran perdana global pada mesyuarat Lembaga Eksekutif Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unesco) ke-184 di sini, diterima oleh negara maju dan Afrika yang sebelum ini membantahnya. 

Bagaimanapun, persetujuan itu dicapai selepas dilakukan sedikit perubahan kepada draf yang memasukkan perkataan madrasah dan menyokong usul alternatif yang menggantikannya dengan perkataan inklusif berikutan bantahan negara maju yang bimbang kerana pendidikan madrasah sering dikaitkan dengan keganasan dan ekstremis


Wakil Tetap Malaysia ke Unesco, Datuk Kenneth J Luis, berkata selain Malaysia, empat negara yang sebelum ini mengemukakan usul Pembangunan Pendidikan Moden, Berkualiti dan Madrasah itu ialah Pakistan, Iraq, Indonesia dan Afghanistan dan disokong Brunei, Jepun, Nigeria, Senegal, Tanzania, Emiriah Arab Bersatu (UAE), Arab Saudi dan Filipina.

Malaysia dan Pakistan adalah negara anggota Lembaga Eksekutif Unesco yang turut dianggotai 56 negara lain. Pada Khamis lalu, Malaysia, Pakistan dan Indonesia menarik balik usul pertama, diikuti Afghanistan dan Iraq pada keesokannya. 

Katanya, negara terbabit menyokong usul baru iaitu Pembangunan Pendidikan Moden, Berkualiti dan Inklusif yang akan dibentangkan oleh Saint Lucia dalam mesyuarat lembaga berkenaan hari ini yang dikendalikan Pengerusi Lembaga Eksekutif Unesco, Eleonora Mitrofanova. 

"Perkataan inklusif diterima kerana ia meliputi pendidikan formal lebih menyeluruh membabitkan semua agama, selain menumpukan kepada bidang lain, termasuk sains, matematik, teknologi dan teknikal," katanya selepas menyambut ketibaan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sini, semalam. 

Timbalan Perdana Menteri diiringi isterinya, Puan Sri Noorainee Abdul Rahman berada di sini bagi mewakili negara pada Mesyuarat Lembaga Eksekutif Unesco kali ke-184.

 
Sementara itu, Kenneth berkata, Malaysia melalui draf usul pertama turut menjelaskan pendidikan aliran agama di negara Islam menumpukan kepada subjek aliran perdana, termasuk sains dan matematik yang diperkukuhkan. 

Katanya, Malaysia dan negara lain bersetuju berkompromi usul pindaan daripada Saint Lucia selepas negara itu yang mengetuai bantahan negara maju dan Afrika memasukkan perkataan inklusif, mengakui pendidikan Islam di Malaysia dan negara Islam lain menggabungkannya dengan ilmu lain. sumber : Berita Harian


Pengenalan

Adalah satu usaha GAMIS dalam menjadikan Pendidikan Islam diangkat sebagai peneraju utama untuk menjayakan matlamat sistem pendidikan negara iaitu ke arah pembentukan masyarakat baik dari aspek keintelektualan, moral, fizikal dan lain-lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Objektif IPPIN

1) Menilai semula keberkesanan sistem pendidikan Islam yang diamalkan dalam negara. Tujuan untuk menilai pendidikan Islam dalam negara adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai tunjang pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga sudah lama tidak disemak semula melainkan hanya menjalankan wacana tahunan sahaja.

2) Membetulkan pandang alam (world-view) mengenai pendidikan Islam yang sebenar.

3) Membentuk satu resolusi bertindak ke arah pentajdidan sistem pendidikan Islam di negara.

Organisasi Ippin

AHLI MAJLIS TERTINGGI

PENGERUSI :
-Muhammad Naqiuddin bin Mohd Said

TIMB. PENGERUSI :
-Shahrizul Ayuni bt. Zulkiply

SETIAUSAHA :
-Wan Nur Shuhada bt. Wan Hasan

TIMB. SETIAUSAHA :
-Masyitoh bt. Yaacob

BENDAHARI :
-Najlaa Shazana bt. Mohamad

TIMB. BENDAHARI :
-Muhammad bin Ab. Razak


BIRO BERTINDAK

BIRO R&D (KAJIAN)
-Ahmad Saifuddin bin Amran
-Syuja’ati Ilmi

BIRO PENERANGAN DAN PENERBITAN
-Mohd Yusof Hadhari b. Saidon
-Nurhaslin bt. Zaharudin

BIRO PERHUBUNGAN DAN KORPORAT
-Mohammad Za’im Mustapha

BIRO LATIHAN DAN PROGRAM
-Marwan Bukhari
-Nurul Hayati bt. Abd Latif

BIRO ANTARABANGSA
-Abd Rauf Baharuddin
-Nur Suhaila bt. Zulkifli

ShoutMix chat widget